Ролики UralovaUZ

Роликов: Страницы:
Дата: 13.04.2017
54 0
05:35 /
17,33Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida B, b - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 13.04.2017
53 0
09:44 /
31,29Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida C, c - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.04.2017
42 0
01:41 /
4,5Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida E, e - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.04.2017
40 0
02:45 /
8,4Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida D, d - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.04.2017
35 0
01:52 /
5,68Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida E, e - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.04.2017
36 0
04:04 /
12,6Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida C, c - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 13.04.2017
30 0
04:30 /
11,59Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida B, b - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.04.2017
19 0
02:26 /
6,29Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida D, d - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Роликов: Страницы:
краткий вид  |