Ролики UralovaUZ

Роликов: Страницы:
Страницы:
Дата: 13.04.2017
50 0
05:35 /
17,33Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida B, b - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 13.04.2017
30 0
04:30 /
11,59Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida B, b - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 13.04.2017
51 0
09:44 /
31,29Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida C, c - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.04.2017
20 0
07:41 /
20,22Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz ingliz tili Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida C, c - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.04.2017
36 0
02:45 /
8,4Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida D, d - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.04.2017
19 0
02:26 /
6,29Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida D, d - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.04.2017
35 0
01:52 /
5,68Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida E, e - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.04.2017
36 0
01:41 /
4,5Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida E, e - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.04.2017
34 0
04:04 /
12,6Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida C, c - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.04.2017
15 0
03:48 /
10,05Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz ingliz tili Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida C, c - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.04.2017
46 0
02:30 /
7,71Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz ingliz tili Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida G, g - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.04.2017
50 0
01:50 /
4,75Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz ingliz tili Yangi so`zlar
Описание: Bu darsda ingliz tilida C, c - harfiga boshlanadigan so`zlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Страницы:
Роликов: Страницы:
краткий вид  |