Ролики UralovaUZ

Роликов: Страницы:
Дата: 20.04.2017
74 0
01:26 /
3,75Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Dialoglar
Описание: Bu darsda ingliz tilida qanday qilib uchrashganda so`zlashishni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 20.04.2017
60 0
01:46 /
4,83Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Dialoglar
Описание: Bu darsda ingliz tilida qanday qilib uchrashganda so`zlashishni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 20.04.2017
74 0
02:30 /
7,74Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Dialoglar
Описание: Bu darsda ingliz tilida qanday qilib uchrashganda so`zlashishni o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 20.04.2017
175 0
02:35 /
7,99Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Dialoglar
Описание: Bu darsda ingliz tilida qanday qilib uchrashganda so`zlashishni o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 19.05.2017
49 0
01:38 /
10,43Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Dialoglar
Описание: Bu darsda ingliz tilida qanday qilib so`zlashishni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 19.05.2017
237 0
01:40 /
8,25Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Dialoglar
Описание: Bu darsda ingliz tilida qanday qilib ranglar haqida so`zlashishni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 19.05.2017
145 0
02:36 /
20,31Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Dialoglar
Описание: Bu darsda ingliz tilida qanday qilib hayvonot bo`gida so`zlashishni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 19.05.2017
80 0
01:31 /
11,62Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Dialoglar
Описание: Bu darsda ingliz tilida qanday qilib xafta kunlar xaqida so`zlashishni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 19.05.2017
68 0
02:18 /
14,45Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Dialoglar
Описание: Bu darsda ingliz tilida qanday qilib daraxtlar xaqida soqzlashishni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 19.05.2017
66 0
02:08 /
15,94Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Dialoglar
Описание: Bu darsda ingliz tilida qanday qilib so`zlashishni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 19.05.2017
39 0
01:10 /
7,03Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Dialoglar
Описание: Bu darsda ingliz tilida qanday qilib kiyim xaqida so`zlashishni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 19.05.2017
39 0
02:38 /
15,95Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Uralova.uz Dialoglar
Описание: Bu darsda ingliz tilida qanday qilib kiyim xaqida so`zlashishni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Роликов: Страницы:
краткий вид  |