Rus tili video darsliklari
Ролики: 34
Дата: 21.04.2017
адрес плейлиста:
код плеера:
Дата: 21.04.2017
236 0
10:28 /
63,03Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidaga tovushlarni va harflarni o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 22.05.2017
59 0
10:09 /
57,49Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 22.05.2017
116 0
10:11 /
58,24Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilida qanday qilib to`g`ri urg`u berishni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 29.04.2017
13 0
10:13 /
58Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Е' harfini o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 03.05.2017
10 0
10:11 /
57,65Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidag 'Б' harfini o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 04.05.2017
15 0
10:14 /
58,51Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'П' harfini o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 04.05.2017
19 0
10:11 /
58,23Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'М' harfini o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 04.05.2017
22 0
10:10 /
57,71Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'П' harfini o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 05.05.2017
35 0
10:08 /
58,06Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Ь' harfini o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 05.05.2017
22 0
10:02 /
57,48Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Ш' harfini o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 05.05.2017
27 0
10:08 /
57,64Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Ж' harfini o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 06.05.2017
11 0
10:07 /
97,97Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Ё' harfini o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 06.05.2017
14 0
10:13 /
57,83Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Ф' harfini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 12.05.2017
18 0
10:16 /
58,03Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Х' harfini o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 12.05.2017
27 0
10:14 /
58,13Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Ю' harfini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 12.05.2017
28 0
10:06 /
57,59Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Щ' harfini o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 12.05.2017
13 0
10:16 /
58,23Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Э' harfini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 13.05.2017
17 0
10:11 /
57,67Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Ц' harfini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 13.05.2017
22 0
10:14 /
57,97Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Й' harfini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 13.05.2017
27 0
10:27 /
59,04Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Ъ' harfini o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.05.2017
18 0
10:15 /
96,9Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Я' harfini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 14.05.2017
54 0
10:06 /
57,98Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilidagi So`z va Bo`g`inlarni o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 21.04.2017
30 0
10:09 /
57,73Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidagi О harfini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 21.04.2017
36 0
10:15 /
59,42Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilidagi О harfini o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 29.04.2017
34 0
10:10 /
57,73Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidagi И harfini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 23.04.2017
41 0
10:13 /
95,67Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilidagi Ы harfini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 23.04.2017
40 0
10:16 /
58,06Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidagi Н harfini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 29.04.2017
15 0
10:16 /
57,97Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'С' harfini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 29.04.2017
14 0
10:09 /
57,54Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz ingliz tili Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'К' harfini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 29.04.2017
23 0
10:10 /
57,92Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Т' harfini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 29.04.2017
27 0
10:11 /
58,02Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz ingliz tili Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Л' harfini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 21.04.2017
85 0
10:11 /
57,26Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidagi A harfini o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 29.04.2017
16 0
10:12 /
58,04Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik Uralova.uz ingliz tili Rus tili
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'В' harfini o`rganasiz
Адрес ролика:
Player code:
Дата: 29.04.2017
28 0
10:10 /
57,95Mb
Категория: Обучение
Теги: Darslik ingliz tili Rus tili Uralova.uz
Описание: Bu darsda rus tilidagi 'Р' harfini o`rganasiz.
Адрес ролика:
Player code:

О пользователе

Не в сети

UralovaUZ
1194 место, 107 роликов
6710
16.03.2017